Hutting Windenergie

Hutting Windenergie BV was organized by Henk Hutting in 2008 when he decided tot enter into a joint venture agreement with Vestas and Bright Capital Partners with the goal to participate in a tender for a windfarm in Aruba. Given Henk’s prior career with KEMA where he served as an advisor to WEB Aruba he had in-depth knowledge of the various relevant factors connected to the electricity system and wind conditions in Aruba. As a result the joint venture was able to transfer this knowledge into the most beneficial proposal for WEB Aruba.

In 2008 also NuCapital was initiated with Henk Hutting among the founding fathers serving their first CEO. NuCapital – with local presence in the Dutch Antilles – was appointed as asset manager to coordinate the construction and actual operation of Windpark Vader Piet when NuCapital joined as a shareholder.

Windpark Vader Piet was built in 2009 and since NuCapital was able to realize Playa Kanoa, Tera Kórá I, II, and III in Curaçao. Henk Hutting was very much involved in the 365 MW Lake Turkana project realized in Kenya (2018) for which he served simultaneously as CEO for a period of six years. In each of these projects the turbines were delivered by Vestas.

When Henk passed away in March of 2021 a remarkable man with great achievements in wind energy left us. He was appropriately quite proud of his physics background which drove him to pursue a wide range of science-driven ventures. His open mind underscored his commitment to always look for the best technical and economically feasible solutions.

Knowing he could not win the battle against his cancer, Henk took great care to see that Hutting Windenergie BV maintained to have the relevant expertise and enabled contributors of this expertise to take over his shares. As a result the technical expertise in the operations and development of wind farms remains very much intact.

HET EEUWIGE LEVEN HENK HUTTING (1952-2021)

Henk Hutting was de Willy Wortel van de windenergie

Wereldwijd entameerde hij duurzaamheidsprojecten en werd ceo, adviseur of commissaris.

Henk Hutting was de pionier, de goeroe en de techneut van duurzame energie. Jelle Schoonderbeek van NuCapital, een van de vele ondernemingen waarvan hij ceo was, omschrijft hem als een ideeënfabriek. ‘Hij had de meest wilde plannen. Maar als je hem de onmogelijkheden van de uitvoering voorlegde, dan luisterde hij ook.’

Het meest trots was hij, op zakelijk vlak, op zijn uitvindingen. Zoals de Coolback, een nieuw paneel aan de achterkant van zonnepanelen dat koelt en verstevigt waardoor het rendement en de levensduur omhooggaan. Maar zijn paradepaardje was het in 2018 geopende windmolenpark aan het Turkanameer in Kenia dat met 365 molens, samen 310 MW, veruit het grootste van Afrika is. ‘Hutting zette daarvoor de bakens uit en was van 2007 tot 2012 ceo. Het was een ongekende technische, logistieke en financiële operatie’, zegt Schoonderbeek.

Volgens zijn dochter Marjolein was hij een wandelende encyclopedie die alles las en onthield en overal een oplossing voor had. Hij was in alles geïnteresseerd. ‘Toen hij hoorde dat ik naar PinkPop ging, was hij binnen de kortste tijd op de hoogte van de hele line-up en wist alles van de artiesten’, zegt zij. Hij was autistisch, maar wist daar een positieve draai aan te geven.

Eén jaar geleden werd kanker bij hem vastgesteld. Hij belandde in een roller­coaster maar bleef tot de laatste snik met zijn idealen bezig. Hij overleed uiteindelijk op 19 maart in Oss op 68-jarige leeftijd. Hutting had naast Marjolein nog een dochter uit zijn tweede huwelijk.

Van geboorte was hij een Fries, oudste in een gezin van zes kinderen. Zijn vader had een steenhouwersbedrijf in Leeuwarden dat nu nog steeds door de familie wordt geëxploiteerd. Zijn moeder Wopkje Kooistra eindigde bij de Elfstedentochten in 1941 en 1947 als eerste vrouw. Al op jonge leeftijd raakte hij als zeiler en windsurfer gefascineerd door de wind. Hij stak zijn broer ermee aan die er een jachtbedrijf in Makkum door begon.

Wiskunde was zijn favoriete vak en in 1968 mocht hij zelfs deelnemen aan de Wiskunde Olympiade in Roemenië. Na een studie technische natuurkunde aan de TH Twente werkte hij een jaar bij een akoestisch bedrijf in Nijmegen. In 1982 kreeg hij de kans bij de Kema een windenergieadviesafdeling op te richten en te leiden. Hoewel er al windturbines waren, dacht hij na over de aanleg van windparken die als elektriciteitscentrales zouden kunnen fungeren. Bij de aanleg van het park in Sexbierum onderkende hij de overlast en concludeerde dat windparken op land – zeker in het Westen waar de meeste wind is – te veel rompslomp met zich mee zouden kunnen brengen.

Windparken op zee waren een alternatief, zoals het proefproject voor de kust van Egmond. Van 2000 en 2003 was Hutting directeur van Smart Tower, een joint venture van Kema en Volker Stevin Offshore, gespecialiseerd in de ontwikkeling van offshorewindturbines.

In 2004 begon hij zijn eigen ontwikkelingsbedrijf WinWind en drie jaar later werd hij ingezet voor Lake Turkana Wind Power. Daarna werd hij ceo van NuCapital dat windparken ontwikkelt op Curaçao en Aruba.

Tegelijkertijd was hij initiatiefnemer, participant of adviseur van talrijke andere duurzaamheidsprojecten: Furterra in Portugal waar biocoal wordt gemaakt van afvalhout en Kitepower, een spin-off van de TU in Delft, voor het winnen van energie met vliegers. Hij had nog veel willen doen, omdat er nog zoveel te doen is.

Henk Hutting Beeld